Vad kan vi göra för dig?

Vi är en revisionsbyrå med lång och bred erfarenhet inom både revision och redovisning. För att kunna tillgodose dagens allt mer komplexa verksamheter har vi med åren även kompletterat och utvecklat våra tjänster till att omfatta det mesta som du som företagare kan behöva.

Eftersom vi har samarbetspartners inom de flesta närliggande branscher har vi ett flexibelt arbetssätt som fungerar väl för både små och stora uppdrag.

Kort sagt, vi har allt det du förväntar dig av en bra samtalspartner och kan ge dig råd och värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag. Frejs Revisorer har kontor i Göteborg, Smålandsstenar och Värnamo men möter självklart våra kunder just där deras verksamhet finns.

Revision

Revision är en utmärkt form för kvalitetssäkring för alla intressenter. Vi arbetar gärna nära ägare och anställda i verksamheten, vilket ger oss bra förutsättningar att utföra revision med hög kvalitet.

Läs mer om revision

Rådgivning

Vår rådgivning bygger på den kunskap som vi får genom revisionen och de täta kontakter vi har med ägare, ledning och personal hos våra kunder. Vi finns till hands och kan bidra till att du som företagare kommer rätt i beslutsfattandet.

Läs mer om rådgivning

Skatt

Vi följer noggrant utvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och internationellt. Förutom att vi ser till att du betalar rätt skatt, kan du få hjälp med moms och annan kvalificerad skatterådgivning och skattejuridik.

Läs mer om rådgivning

Ekonomiservice

Vi skräddarsyr tjänsten efter kundens behov! De vanligaste tjänsterna för mindre och medelstora företag är löpande bokföring, upprättande av bokslut, årsredovisningar, deklarationer och löneadministration.

Läs mer om ekonomiservice

Starta eget

Frejs har konsulter och specialister med mångårig erfarenhet som kan hjälpa dig att komma igång och utveckla din framtida verksamhet. Vi kan besvara dina frågor samt ge dig råd specifikt för just din verksamhet.

Läs mer om att starta eget

Frågor om våra tjänster?

Kontakta oss!