Vision och Affärsidé Frejs Revisorer

Vår vision

VisionVår vision är att Frejs ska vara den mest kompetenta och efterfrågade revisions- och konsultbyrån för de ägarstyrda företagen och våra medarbetare.

Vår värdegrund

Vi sätter kunden i fokus

Vi står för kompetens och engagemang

Vi eftersträvar kontinuitet och långsiktighet

Vi agerar med integritet i allt vi gör

Vi ser framåt, tillsammans

Vår affärsidé

Genom engagemang, kompetens och kontinuitet skapar vi trygghet för såväl kunden som medarbetaren.