Frejs och Hållbarhet

Frejs har verkat i revisions- och konsultbranschen i snart 50 år.  Hos oss ser vi hållbarhet som en naturlig del av verksamheten. Vårt fokus på kontinuitet och långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare är vår grund sedan byråns start. Vi strävar efter att växa hållbart och att inspirera våra kunder och medarbetare till att utvecklas. Vi vill hitta nya effektiva lösningar, förbättra arbetssätt och utvecklas inom kompetensområden som ska leda till att vår verksamhet är hållbar en lång tid framöver.

Vi är mycket stolta över det vi kallar Frejsandan, vilken kännetecknas av en lagkänsla och öppenhet medarbetare emellan och som även präglar vårt engagemang förkunderna. Frejsandan har varit i fokus sedan företagets start och har skapat den personliga känsla som Frejs har – 70 medarbetare senare. Frejsandan bidrar till såväl kontinuitet, stort engagemang och bred kunskap, vilket gör att vi kan följa vårt motto: Rätt råd i rätt tid.

Kärnan i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att förhålla sig till de rådande lagar och regler som gäller. Genom hög insyn, gott samarbete och djupkunskap kan vi stötta företag att förhålla sig till en god etik och det skapar en transparens gentemot myndigheter och andra intressenter som är beroende av att verksamheten bedrivs på ett tillförlitligt sätt.

Hållbarhet över tid

Frejs tog ett viktigt steg framåt år 2013 och flyttade till en miljöcertifierad byggnad i Göteborg. En rad andra viktiga händelser har också ägt rum under efterföljande år. Vår verksamhet genomgick en omorganisering där en ny HR-roll skapades. Vi har utvecklat vår strategi och definierat Frejs värderingar, prioriteringar, riskområden och mål avseende hållbarhetsaspekter. Fokus på arbetsmiljö, personal och hållbarhetsfrågor har ökat ytterligare.

En hållbar framtid med Frejs

I samhället i stort blåser tydliga vindar till att relationer och närhet blir allt mer viktigt, både inom organisationer och i samverkan med kunderna. Att bidra till en hållbar samhällsutveckling är en viktig del av vårt dagliga arbete. Dels genom vår rådgivning, dels genom att driva hållbarhetsfrågor såväl internt på Frejs som i samhället i stort. Vi vill skapa värde för våra kunder, leva som vi lär genom internt hållbarhetsarbete och vidare stötta organisationer vars fokus är att göra världen bättre för fler.

Frejs Hållbarhetspolicy

Här kan du ladda ner och läsa vår Hållbarhetspolicy (pdf)

Frejs Hållbarhetspolicy