Viktiga datum under april månad 2021

01/04/2021 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
 • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

 

12/04/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/04/2021 |Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

15/04/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

16/04/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars.

 

20/04/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder pappersblanketten

 

26/04/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning)  och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder e-tjänsten.

 

30/04/2021 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020.

 

30/04/2021 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2020.

Viktiga datum under mars månad 2021

01/03/2021

Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
 • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

 

01/03/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020.

 

01/03/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2020.

 

12/03/2021

Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/03/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/03/2021

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2020.

 

12/03/2021

Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

15/03/2021

Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

22/03/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/03/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26/03/2021

 • Inbetalning av skatter och avgifter
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021

 

26/03/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021

 

31/03/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2020.

 

31/03/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020.

Viktiga datum under februari månad 2021

01/02/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

 

01/02/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2020.

 

12/02/2021

Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminärskatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2019 – 31 december 2020

 

Räntan börjar räknas fr o m den 13 februari.

 

12/02/2021

Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2020 (månadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2020 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/02/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2020 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/02/2021

Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för januari.

 

15/02/2021

Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari.

 

22/02/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari för den som använder pappersblanketten.

 

25/02/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för för januari för den som använder e-tjänsten.

 

26/02/2021

Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020

 

26/02/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020

 

01/03/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020.

 

01/03/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2020.

Viktiga datum under januari månad 2021

15/01/2021 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2019 – 31 maj 2020
 • 1 juli 2019 – 30 juni 2020

15/01/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2020 respektive ITPK-avgifter för december 2020.

18/01/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för november 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

18/01/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2020.

18/01/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2020
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020
 • Inbetalning av moms för november 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

20/01/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2020 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten.

25/01/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2020 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten.

26/01/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för december 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020

26/01/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020

31/01/2021 | Kontrolluppgifter

Sista dag att i förekommande fall lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2020.

Viktiga datum under december månad 2020

01/12/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2019 – 31 januari 2020
 • 1 mars 2019– 29 februari 2020
 • 1 april 2019 – 31 mars 2020
 • 1 maj 2019 – 30 april 2020

 

14/12/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november
 • Inbetalning av moms för mars (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2020
  • 29 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020

 

14/12/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för oktober (månadsredovisning) som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 januari 2020
  • 29 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020

 

14/12/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för november.

 

14/12/2020 | Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

15/12/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

15/12/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2019 – 31 maj 2020
 • 1 juli 2019 – 30 juni 2020

 

21/12/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

28/12/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för november (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2020
  • 30 juni 2020

 

28/12/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder e-tjänsten.

 

28/12/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2020
  • 30 juni 2020

 

31/12/2020 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

 

31/12/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2020.