Viktiga datum under december månad 2021

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under december månad 2021. Read more

Viktiga datum under november månad 2021

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under november månad 2021. Read more

Viktiga datum under oktober månad 2021

12/10/2021 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2020–31 juli 2021
 • 1 september 2020–31 augusti 2021

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober.

 

12/10/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av skatter och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/10/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/10/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september.

 

15/10/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september.

 

20/10/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/10/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/10/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2021

 

26/10/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2021

Viktiga datum under september månad 2021

13/09/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

13/09/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/09/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

15/09/2021 – Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

21/09/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten.

 

27/09/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten.

 

27/09/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2021

 

27/09/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2021

 

30/09/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2021.

 

30/09/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2021.

Viktiga datum under juli/augusti månad 2021

01/07/2021 – Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2020 – 31 december 2020

 

12/07/2021 – Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars respektive 30 april 2020 och som fick sitt slutskattebesked i april.

 

12/07/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

12/07/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

14/07/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni.

 

15/07/2021 – Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

20/07/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/07/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/07/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2021

 

26/07/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2021

 

02/08/2021 – Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2020 – 31 december 2020

 

02/08/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021.

 

02/08/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020.

 

12/08/2021 – Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 juni 2020 – 31 maj 2021
 • 1 juli 2020 – 30 juni 2021

 

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti.

 

13/08/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli.

 

16/08/2021 – Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

 

17/08/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

17/08/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

20/08/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

25/08/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

 

26/08/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2021

 

26/08/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2021

 

31/08/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2021.

 

31/08/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021.